نمی‌دانم خوش‌بختی نسل ماست یا سیاه‌بختیِ آن که نه‌تنها حضور و صدا و هنرِ والای بزرگ‌مردِ ایران و جهان را دیدیم بلکه فقدانش را هم…
(تُفو بر تو ای چرخ گردون، تُفو…)

دیدگاهتان را بنویسید