خوش به حالتون که رفتید به جای بهتر و بد به حال ما که چنین انسان شریفی رو از دست دادیم…

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه