جانِ مریم

امروز زادروز بزرگی‌ست (فا/En) که ثابت کرد می‌توان ایرانی، مسلمان، متأهل، دارای فرزند و البته زن بود اما چنان جوینده و بالنده باشی که تا پیش از ۴۰ سالگی به بالاترین مدارج و مدارک تخصصی برسی و دنیای «علم» را به حضور و بروزت مفتخر کنی طوری که کسی دیگر برایش مهم نباشد تو در زندگی شخصی‌ات چگونه‌ای و حتی چگونه لباس می‌پوشی؛ چون تو را قبل از همۀ این‌ها، یک «انسان» دانا و مزین به «علم» و البته، تاج سرِ همگان، می‌دانند. روحت شاد، جانِ مریم…

(امثال مریم میرزاخانی می‌توانند ایران را نجات دهند و نه آن‌هایی که فکر می‌کنند علوم و خصوصاً اقتصاد، سربازشان هستند و هر دستوری بدهند او هم بگوید «چشم رییس!»)

error: