اگر کسی گفت خارجی‌ها دارند «ایران‌هراسی» و «اسلام‌هراسی» می‌کنند، اول از طرف من یک سیلی آب‌دار، نوش به جانش کنید، سپس این پست چند ماه پیشم (ویترین) را نشانش دهید و بگویید:

برو یقهٔ آن‌هایی که ایران/اسلام ستیزی می‌کنند را بگیر، آن‌ها را مجاب کن که بیش از این تیشه به ریشهٔ نحیف این سرزمین و مردمانش نزنند و آدم‌ها را چون صرفاً شبیه خودشان نیستند به کشتن ندهند، خارجی‌ها خود به خود لال می‌شوند!

اگر روزی دستتان رسید از قول من این را هم بگویید که:

لطفاً مردم را عزادار نکنید! لطفاً غمی به غم‌های مردم اضافه نکنید! لطفاً هر روزمان کریه‌تر از دیروز، نکنید! لطفاً به ما رحم کنید…

(خسته نشدید از بس مقابل مردم ایستادید؟)

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه