۲۲ آذر ۱۴۰۱

مزاحمین خلق

چند سالی بود می‌خواستم در این خصوص بنویسم اما یا بادِ فراموشی جملاتش را با خود می‌برد و یا مطلب مهم‌تری پیش می‌آمد و حواله‌اش می‌دادم به بعدنی نامعلوم؛ اما این قریب به ۳ ماهی که مدام هواداران حفظ وضع موجود، دم از آنان می‌زنند و همین اخیراً هم تلویزیون سعودی اینترنشنال پوشش کاملی از…