۴ مهر ۱۴۰۱

بشنویم

تا یک جایی مردم منتظرن که بشنوی، اما امان از وقتی که ناامید بشن، حالا اونان که صداتو نمی‌شنون! ۲۵ سال همه گفتن «آقای شاه گوش کن» اما گوش نکرد ولی وقتی «صدای انقلاب ملت ایران» را شنید که دیگه خیلی دیر شده بود و حالا گوِشِ شنوایی برای خودش نبود. کاش از تاریخ یاد بگیریم، کاش……

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بگذارید زنده بمانیم

اگر کسی گفت خارجی‌ها دارند «ایران‌هراسی» و «اسلام‌هراسی» می‌کنند، اول از طرف من یک سیلی آب‌دار، نوش به جانش کنید، سپس این پست چند ماه پیشم (ویترین) را نشانش دهید و بگویید: برو یقهٔ آن‌هایی که ایران/اسلام ستیزی می‌کنند را بگیر، آن‌ها را مجاب کن که بیش از این تیشه به ریشهٔ نحیف این سرزمین…